Page path:


ENERGY Shelter™

Værbeskyttelse

Mange arbeidsoperasjoner utføres i tøffe klimatiske forhold som regn og vind. For å beskytte arbeidsoperasjonen, samt utstyr og materiell benytter vi oss ofte av provisoriske løsninger innen værbeskyttelse som eksempelvis presenning.  Erfaringer viser at noen av de «midlertidige» løsningene fort blir «permanente». 

 

Utfordringer som kan oppstå ved å bruke presenning som værbeskyttelse:

 • Tar raskt skade i værutsatte områder
 • Verken formsydd eller tilpasset stillasrammer, noe som gjør den disponibel og utsatt for lekkasje
 • Dårlige og utrivelige arbeidsforhold, i tillegg til at materiell og utstyr kan gå tapt
 • Ikke slitesterk og lite gjenbruksvennlig

KAEFER Energy har utviklet ENERGY Shelter™, et vanntett og slitesterkt telt som beskytter arbeidsoperasjoner, utstyr og materiell mot vær og vind. Teltet kan også tilpasses mot risikoutsatte arbeidsaktiviteter som sandblåsing, Pyrogel eller annet materiell som krever avsug.

Presenning
Mye vann som har samlet seg på taket av presenningen, og som igjen lekker inn på arbeidsområdet.
ENERGY Shelter™
ENERGY Shelter™ for trygge og tørre arbeidsforhold

ENERGY Shelter™ egner seg for bruk både til prefabrikasjon, lager og pauserom, i tillegg til å gi trygg oppbevaring for eksempelvis tegninger, måleinstrumenter og teknisk utstyr. Teltet kan utstyres med arbeidsbenker og hyller, samt benyttes som midlertidig verksted. 

 Rene og tørre arbeidsforhold på et blunk
 • Monteres på minutter
 • Festes direkte på stillasrammer
 • Kompatibelt med de fleste stillassystem
 • Formsydd, med brannbestandig materiale
 • Leveres i standardformat, men kan også produseres på mål med dører, glidelås og vindu
 • Gir enkel tilkomst og lyse, tørre og kontrollerte arbeidsforhold
 • Synlig farge som øker bevissthet om pågående arbeid
 • Gjenbruk
Drawings