Page path:


ENERGY Rig™

Tradisjonelt har riggarrangement (løftebukker) bestått av stillasmateriell, hvor løftepunktene plasseres på vanger/vangeryttere. Denne løsningen kan være begrenset i forhold til vektberegning og dynamiske krefter som kan påvirke stillaset. Ved tyngre riggeoperasjoner blir ofte avanserte stillaskonstruksjoner valgt som metode med tilhørende ingeniørarbeid, noe som igjen krever både planlegging, tid og ressurser for ekstra dokumentasjon og bygging.

ENERGY Rig™ - Løftesystemet tilpasset stillas

ENERGY Rig™ vil i mange tilfeller kunne løse disse utfordringene. Løfteredskapet er kompatibelt med stillas, og benyttes systemet i henhold til brukermanual vil man slippe selve ingeniørarbeidet i forbindelse med løftearrangement, noe som gjør løfteprosessen mer effektiv, kostbesparende, samt at risiko for feil-løft reduseres. Løftearrangementet innehar høy fleksibilitet, og kan også brukes alene eller i par.

ENERGY Rig™
ENERGY Rig™ - Løftesystemet tilpasset stillas
ENERGY Rig™
Rune Eiane

Rune Eiane

Leder Utstyrsbase

 

+47 901032 35