Page path:


ENERGY Grip™

Nye installasjoner og plattformer benytter seg i større grad av RHS-profiler (firkantstruktur) i stål. Det finnes i dag stillassakser for oppheng i H-profiler som ikke fungerer på RHS-profiler. ENERGY Grip™ er utviklet for å håndtere RHS-profiler, i tillegg til oppheng i H-profil av samme størrelse. ENERGY Grip™ tillater også oppheng i L-profiler så lenge horisontalflaten i profilen er høyeste punkt. Oppheng i firkantstruktur har tidligere også blitt løst ved bruk av kortlenket kjetting, en løsning som er kostbar og som kan forårsake skader i den malte strukturens overflate.

ENERGY Grip™ - Stillassaks for oppheng

Ved sideveis forankring av stillas til firkantstruktur blir det per i dag gjerne benyttet rør og klips montert rundt strukturen. Dette kan være både tidkrevende og inneha risiko med tanke på å arbeide med mange småkomponenter i høyden (fallende gjenstander). ENERGY Grip™ er integrert med en funksjon som ivaretar nevnte utfordringer ved at rør og klips blir erstattet med ENERGY Grip™, samt at belastningsevnen i forankringene økes med tanke på dagens begrensninger ved bruk av rør og klipps.

ENERGY Grip™
Rune Eiane

Rune Eiane

Leder Utstyrsbase

 

+47 901032 35