Page path:


ENERGY Fireshield®

ENERGY Fireshield® er avtagbare brannpaneler i passiv brannbeskyttelse, som er jet-branntestet i henhold til NORSOK R-004, samt eksplosjonstestet opp til 1,0 barg (simulert). 

  • Jet-branntestet i henhold til NORSOK R-004
  • Eksplosjonstestet opp til 1,0 barg (simulert)
  • Alt material er godkjent for bruk offshore
  • Nøyaktige mål, konstruert og prefabrikkert for rask montering på site
  • Design kan modifiseres for å samsvare med kombinasjonsklassene
  • Designet eliminerer korrosjon under isolasjon (KUI)
  • Forseglet isolasjonsmateriale for å eliminere vanninntrenging
  • Ingen to-komponents materialer på site; ingen farlige avfall
  • Lite vedlikehold og lave livssyklusskostander
  • Enkel og rask å demontere for inspeksjon og vedlikehold
ENERGY Fireshield®
Birger Susort

Birger Susort

Isolering

+47 911 32067