Page path:


ENERGY Firecover®

ENERGY Firecover® er en brannkasse utviklet for ventiler og flenser som tilfredsstiller samtlige brann- og eksplosjonskrav definert i NORSOK R-004.

  • Jet- og HC-testet i henhold til NORSOK R-004. Jet-brann: 250 og 350 kW/m²
  • Eksplosjonstestet
  • Brann- og eksplosjonstestet dreneringsplugg
  • Skreddersøm etter mål
  • Lett å montere/demontere for hyppig vedlikehold
  • Robust og gir mekanisk beskyttelse
  • Rustfrie stålplater trenger ikke vedlikehold og gir lave livssykluskostander
Brosjyre
ENERGY Firecover® - brannkasse
Birger Susort

Birger Susort

Isolering

+47 911 32067

Sertifikater

Jet fire protection

Hydrocarbon fire protection of valves and flanges