Page path:


ENERGY Drainplug®

ENERGY Drainplug® er en dreneringsplugg som benyttes i brannkassen ENERGY Firecover®, brannpanelene ENERGY Fireshield® brannsikringssystemer, ventiler og flenser.

I driftstilstand vil dreneringspluggen alltid være åpen, men eksponeres denne for brann vil den innvendige massen ekspandere og hindre at varmetransport går gjennom dreneringshullet.

ENERGY Drainplug®
Birger Susort

Birger Susort

Isolering

+47 911 32067