Page path:


ENERGY Cryocover™

ENERGY Cryocover™ er en videreutvikling av KAEFER Energys store ‘produkt-flaggskip’ - brannkassen ENERGY Firecover®. Produktet er i hovedsak basert på ENERGY Firecovers prinsipper og egenskaper, men kassen er imidlertid noe modifisert og kombinasjonstestet/sertifisert for å beskytte både mot kryogenisk lekkasje og jet-brann. ENERGY Cryocover™ tåler ekstreme temperatursvingninger, og er sertifisert for eksponering i temperaturområde fra -196°C til 1180°C. 

Testet og sertifisert for ekstreme temperatursvingninger.

Bruksområde

ENERGY Cryocover™ er godt egnet på LNG-fartøy og -anlegg. Kryogenisk væske som flytende naturgass (LNG) kan være brannfarlig og føre til jet-branner (antenning av gasslekkasje). Som en del av sikkerhetssystemet på LNG-fartøy er det derfor innført en standard som krever at ventiler og flenser skal inneha isolasjonsmateriale som beskytter mot både jet-brann og kryogenisk lekkasje.

ENERGY Cryocover™ er sertifisert i henhold til standardkravene, og med sine gode isolasjonsegenskaper vil den kunne opprettholde sine egenskaper og integritet gjennom et bredt temperaturområde.

ENERGY Cryocover™
Arve  Martinsen

Arve Martinsen

Leder for Innovasjon

+47 904 76046

ENERGY Cryocover™
ENERGY Cryocover™ tåler ekstreme temperatursvingninger.