Page path:


Digitalisering

Vårt ultimate mål med digitalisering i KAEFER Energy er at "Vi skal la datamaskinene gjøre det de er gode på, slik at menneskene kan fokusere på det de er best på." 

Digitalization
Ingrid Frøyland

Ingrid Frøyland

Leder for digitalisering

+47 909 36332

Datamaskiner er gode på rutinebaserte, absolutte og repeterende oppgaver. Oppgaver du kan si er "svart og hvitt". Mennesker er best på å utføre oppgaver som har "gråsoner", som å analysere, evaluere, utvikle og innovere. Vi tror på å optimalisere disse forskjellene ved å sikte mot følgende forventning til datamaskinene: “All relevant INFORMASJON – tilgjengelig med ETT TASTETRYKK”

For å oppnå dette vil vi kontinuerlig arbeide for å:

 • Redusere antall tastetrykk
 • Redusere antall ganger man legger inn den samme informasjonen
 • Evaluere og vise det som er den mest relevante informasjonen for brukerne

DPMS

Digital løsning for prosjektstyring som skal sikre en mer effektiv og sømløs hverdag for alle involverte parter i prosjekt. Ved bruk av nettbrett i felt får vi sanntidsinformasjon fra inspeksjoner, samt daglig logg direkte i systemet. Dette gjør informasjon lett tilgjengelig og økt tidsbesparelse.

 

RPA

RPA er robotiserte dataprosesser som kan utføre enkle transaksjonsbaserte oppgaver. Våre første RPA-prosesser er allerede satt ut i produksjon i KAEFER Energy. Målet med RPA-prosjektet er å frigjøre våre ansattes tid til å jobbe med mer verdiskapende arbeid. Eksempler på RPA-prosesser:

 • Generere automatiske rapporter
 • Automatisk innhentning av underlag til fakturering
Tommy Kristoffersen

Tommy Kristoffersen

Prosjektleder - DPMS

Analytisk plattform

Analytisk plattform vil hente data fra alle våre ulike datakilder, automatisk strukturere og kategorisere data, og tilgjengeliggjøre denne igjennom Dashbord og elektroniske rapporter.

Det vi vil oppnå med dette er:

 • Tidsbesparende rapporteringsprosesser
 • Oppdatert data (RealTime)
 • Bedre beslutningsgrunnlag
 • Raskere beslutninger
 • Muligheter til å gjennomføre komplekse dataanalyser

Andre digitaliseringsprosjekter:

 • Tilkomstledelse
 • Virtuell opplæring
 • Digital prefabrikkering
 • Digital oppmåling