Page path:


Digitalisering

KAEFER som konsern satser tungt på digitalisering, og utfører digitale initiativer og -prosjekter over hele verden. KAEFER Energy er sterkt involvert i denne utviklingen og innfører stadig ny digital teknologi som bidrar til å effektivisere og forenkle arbeidsprosesser. 

DPMS

Digital løsning for prosjektstyring som skal sikre en mer effektiv og sømløs hverdag for alle involverte parter i prosjekt. Ved bruk av nettbrett i felt får vi sanntidsinformasjon fra inspeksjoner, samt daglig logg direkte i systemet. Dette gjør informasjon lett tilgjengelig og økt tidsbesparelse.

RPA

RPA er robotiserte dataprosesser som kan utføre enkle transaksjonsbaserte oppgaver. Våre første RPA-prosesser er allerede satt ut i produksjon i KAEFER Energy. Målet med RPA-prosjektet er å frigjøre våre ansattes tid til å jobbe med mer verdiskapende arbeid. Eksempler på RPA-prosesser:

 • Generere automatiske rapporter
 • Automatisk innhentning av underlag til fakturering

Analytisk plattform

Analytisk plattform vil hente data fra alle våre ulike datakilder, automatisk strukturere og kategorisere data, og tilgjengeliggjøre denne igjennom Dashbord og elektroniske rapporter.

Det vi vil oppnå med dette er:

 • Tidsbesparende rapporteringsprosesser
 • Oppdatert data (RealTime)
 • Bedre beslutningsgrunnlag
 • Raskere beslutninger
 • Muligheter til å gjennomføre komplekse dataanalyser

Andre digitaliseringsprosjekter:

 • Inspeksjonsdroner
 • Tilkomstledelse
 • Virtuell opplæring
 • Digital prefabrikkering

 

Ingrid Frøyland

Ingrid Frøyland

Digitaliseringsleder

+47 909 36332

Marlén Hillestad

Marlén Hillestad

Prosjektleder - DPMS

Jon Erik de Vries

Jon Erik de Vries

RPA-Ambassadør

Fredrik Nielsen

Fredrik Nielsen

Prosjektleder - Analytisk Plattform