Page path:


Digitalisering

KAEFER Gruppen satser tungt på digitalisering, og utfører digitale initiativer og -pilotprosjekter over hele verden.

Et av pilotprosjektene er DPMS, en digital løsning for prosjektstyring, som skal sikre en mer effektiv og sømløs hverdag for alle involverte parter i et prosjekt. Ved bruk av nettbrett i felt får vi sanntidsinformasjon fra inspeksjoner, samt daglig logg direkte i systemet. Dette gjør informasjon lett tilgjengelig og økt tidsbesparelse.

DPMS har blant annet formål om å:

  • Samle og dokumentere data
  • Sanntidsinformasjon
  • Nettbrett, istedenfor "penn og papir"
  • Integrasjon og samhandling mellom leverandør og kunde
  • En mobil løsning og et brukervennlig verktøy
  • Støtte operasjonelle systemer og programmer innen vedlikehold og KUI 
Andre digitaliseringsprosjekter:
  • Inspeksjonsdroner
  • Tilkomstledelse
  • Virituell opplæring
  • Digital prefabrikkering
Digitalisering
Marlén Hillestad

Marlén Hillestad

Prosjektleder - DPMS

 

 

 

+47 415068 45