Page path:


Digitalisering tar oss videre

 
16. jan. 2020

KAEFER Energy arbeider med spennende digitaliseringsprosjekter innen økonomi og administrasjon, og jobber stadig med å finne gode digitale løsninger på manuelt og tidkrevende arbeid.

 
RPA – Robotisk Prosessautomatisering
Kilde: Capgemini
RPA
Linn-Christin Maele, Prosjektøkonom i KAEFER Energy: «RPA vil bidra til å gjøre hverdagen min enklere og mer effektiv".
RPA-ambassadører
RPA-ambassadører i KAEFER Energy Patrik Kaliszuk, Avdelingsleder Prosjektøkonomi (t.v.) og Jon Erik de Vries, Prosjektøkonom (t.h).
EHF
Else Brit Jensen, Leder for Regnskap & Administrasjon (bak), Maylin Bærheim, Resepsjonist (foran t.v) og Jorunn Bertelsen Kvalbein, Regnskapsmedarbeider (foran t.h.) er alle godt fornøyd med at EHF for inngående faktura nå er kommet på plass.
RPA – Robotisk Prosessautomatisering

RPA er en «software robot» som logger seg på applikasjoner, skriver inn data, tar ut rapporter, beregner og gjør oppgaver inne på datamaskinen på samme måte som en menneskelig arbeidstaker. Den er som en «virtuell person» og vil utføre arbeidsoppgavene den er programmert til å gjøre, helt korrekt hver gang, 24/7 365 dager i året.

Automatisering av prosesser

Det er allerede igangsatt arbeid med denne type automatisering av arbeidsprosesser. Blant annet oppdatering av stillaslogg for viderefakturering til kunde, og søking og strukturering av bilag for viderefakturering av reisekostnader. Dette er bare to, av veldig mange potensielle prosesser som kan automatiseres.

Elektronisk handelsformat

EHF fakturering er også ett av digitaliseringstiltakene. EHF står for elektronisk handelsformat og har tilpasning til et felles europeisk fakturaformat. Dette er digitale faktura som sendes fra et fakturaprogram til en mottaker, via et EU-verifisert knutepunkt. Dette innbefatter at fakturaen går direkte fra vårt IT-system over til fakturamottakssystemet til kunden. Med andre ord vil forsinkelser som følge av postgang eller at fakturaen blir liggende på en e-post adresse, ikke være ett problem lengre og fakturaen trenger ikke å «leses» inn i etterkant, den går direkte inn i systemet til mottakeren.

I første omgang ble EHF implementert for utgående fakturering (fakturering til kunde). Nå tar vi det videre og implementerer EHF også for inngående fakturaer (leverandørfakturaer), slik at vi kan motta fakturaer direkte ifra våre leverandører sine system og inn i vårt system.