Page path:


Brannisolering

Olje- og gassindustrien stiller ekstreme krav til passiv brannbeskyttelse på sine anlegg. Passiv brannbeskyttelse er en viktig del av sikkerhetssystemet på anleggene, og krav til egenskaper og dokumentasjon er omfattende.

Flere av våre utviklingsprosjekter består i utvikling av nye branntekniske løsninger og produkter. Nye produkter av denne typen krever omfattende testing. I tillegg til brann- og eksplosjonstesting må det også gjennomføres andre tester for å dokumentere egenskaper knyttet til termisk isolasjon, støydemping og korrosjonsbeskyttende egenskaper for å kunne håndtere kombinasjonsklasser.

 

Klikk på filmen under for å se et utvalg av brannprodukter.