Page path:


Blåserensingsrobot

KAEFER Energys autonome robot er utviklet i Australia og kan blåserense alt i fra tanker og broer, også i komplekse og farlige områder. Selv står operatør på utsiden av arbeidsfeltet for å tilse at utstyret fungerer og at fremdriften på arbeidet går som planlagt.

Det unike med selve roboten er den spesielle programvaren som benyttes.

Unik programvare

Roboten plasseres i selve området hvor det skal blåserenses, og finner selv nøyaktig ut hvor den står i forhold til 3D-informasjonen.

Gunstige arbeidsforhold

I motsetning til tradisjonell blåserensing hvor to operatører må delta under hele arbeidsoperasjonen; gjerne under utfordrende arbeidsforhold relatert til støy, støv, dårlig sikt og ergonomi, arbeider blåserenseroboten uavbrutt til jobben er utført. Roboten er enkel å montere på grunn av sin lette vekt. 

Arve  Martinsen

Arve Martinsen

Leder for Innovasjon

+47 904 76046

Last ned brosjyre her

Robot innen blåserensing
Robot innen blåserensing