Page path:


Akustisk isolering

ENERGY SonicBarrier®

Støy er en av de største kildene til skader og sykdom i prosessindustrien, og disipliner relatert til vår industri er blant de yrkesgruppene som er mest utsatt. Utvikling og forbedringer av metoder og utstyr innen støyproblematikk er derfor et viktig satsingsområde. I hovedsak bidrar produktene til forbedrede HMS-egenskaper, kostnadsreduksjon, i tillegg til forsterket effektivitet knyttet til arbeidsutførelse. 

KAEFER Energy leverer ulike produkter innen støy- og lydisolering som blant annet:

  • Puter
  • Kassetter
  • Paneler
  • Gardiner 

Studier og lydlaboratorium

KAEFER Energy har etablert eget lydlaboratorium i Stavanger. Dette har vist seg å være et nyttig verktøy i forbindelse med produktutvikling. Her støytestes produkter i henhold til NS-EN ISO 15665. Måling og verifikasjon utføres normalt av en uavhengig tredjepart som deretter kan utstede dokumentasjon på oppnådde resultater. Vi benytter markedsledende programvare for å analysere og visualisere problemområder. KAEFER Energy har utstyr og kompetanse til å evaluere energitap på isolerte objekter. Det er samfunnsøkonomisk ønskelig å begrense energiforbruket og de aller fleste virksomheter kan redusere sitt energiforbruk med begrensede investeringer.

Birger Susort

Birger Susort

Isolering

+47 911 32067

Akustiske kassetter
Akustiske kassetter